การจ่ายเงิน


 

ลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือ ชำระเงินผ่านบริการจัดส่งปลายทาง หรือชำระผ่านธนาคาร , บัตรเครดิต , บัตรเดรบิต , บัตรสมาชิก , หรือเงินสดกับผู้ให้บริการ  เราจะทำรายการโอนเงิน ค่าสินค้าหรือบริการ หลังจาก ลูกค้าของคุณได้รับสินค้าหรือบริการจากคุณแล้ว ภายใน 30 นาที เพื่อให้คุณได้มีเงินสดหมุนเวียนในกิจการของคุณได้อย่างทันท่วงที

I BUILT MY SITE FOR FREE USING