ขั้นตอนขายสินค้าและบริการ


1

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน ข้อมูลทั่วไป สำหรับร้านคค้าของคุณ

2

จัดส่งรายการสินค้าและบริการ

อัพโหลด รายการสินค้า ราคาจำหน่าย จำนวนสินค้า โปรโมชั่น วิธีการจัดส่ง หรือช่วงเวลาบริการ

3

ตรวจสอบข้อมูล คุณภาพสินค้าและบริการ

เจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการตรวจสอบสินค้า หรือ สถานที่บริการ

4

จัดทำข้อตกลงสัญญาและเงื่อนไข

ทำข้อตกลง สัญญาและเงื่อนไข ให้บริการ พร้อมจัดทำบัญชีใช้งานบนระบบ

5

เปิดขาย

เมื่อได้รับการอนุมัติ เราจะนำสินค้าและบริการของคุณ เข้าสู่ระบบ พร้อมจัดทำแบนด์เนอร์ ลิงค์แชร์ หรือทำโปรโมชั่น แคมเปญ ตลอดถึงโฆษณาต่างๆ

I BUILT MY SITE FOR FREE USING