สถิติ


 

แต่รวมถึงการเข้าดูสินค้าของคุณในทุกมิติหรือลิงค์ที่ทำการเชื่อมต่อสินค้าในทุกแพลตฟอร์มเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อทำการตลาดให้กับสินค้าของคุณ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มยอดขาย รวมถึงการทำโปรโมทและการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้กับสินค้าของคุณ

I BUILT MY SITE FOR FREE USING